Ekologia

Kwestie związane z jakością i ochroną środowiska są niezwykle istotne z punktu widzenia polityki firmy Teknos-Oliva.

Naszym celem jest produkcja, rozwijanie i dostarczanie wyrobów oraz usług tak, aby zapewnić:
• dużą satysfakcję z nabywanych towarów
• bezpieczeństwo procesu produkcyjnego farb jachtowych zarówno wobec środowiska naturalnego jak i personelu
• jak najniższe obciążenie środowiska naturalnego
• wysokie zyski
Wszystkie fabryki Teknos posiadają systemy zarządzania jakością i ochroną środowiska, zgodne ze standardami ISO 9001 i 14001.

W firmie Teknos kwestie środowiska i jakości są ze sobą ściśle powiązane. Prowadząc działalność i tworząc produkty, Teknos bierze pod uwagę aspekty środowiska i za cel stawia sobie ochronę oraz minimalizację wpływu własnych działań na środowisko.

Doświadczenie
FARBY SPRAWDZONE_warstwa