O właściwościach farb jachtowych Teknos Oliva, kolorach i recepturach opowiadają mgr inż. Lilianna Brzoskowska – Kierownik Laboratorium, oraz Joanna Bartoszewicz – Kierownik Działu Doradztwa Technicznego w fabryce Teknos – Oliva w Gdyni.

Fascynacja

Fascynujące jest to, że jeśli chcemy zrobić dobrą, efektywną farbę, trzeba najpierw zrozumieć potrzeby i oczekiwania klienta. Należy rozmawiać, aby wiedzieć jakie są jego oczekiwania. Nie produkujemy farb bo są ładne, bo nadają ładny kolor. Produkujemy farby, które poza tym, że nadają ładny kolor, spełniają określone funkcje. Każda farba ma do spełnienia nie jedno zadanie i my musimy stworzyć, opracować i wyprodukować wyrób, który te zadania wypełni.

Kolory

Bardzo ciekawym aspektem tworzenia farb jest praca z kolorami. Każdy człowiek inaczej patrzy na kolory i inny sposób je ocenia.

Należy zdawać sobie sprawę, że w procesie produkcji farb zawsze występują pewne odstępstwa w ocenie zgodności ze wzorcem kolorystycznym. W przyrodzie i w technice nie ma stałości. Na finalny kolor farby wpływa wiele czynników. Rolą producenta jest zapewnienie klientowi produktu, który spełni swoją rolę i da pełną satysfakcję w dalszym użytkowaniu. Poza oceną techniczną koloru, która dokonywana jest w laboratorium, stosuje się także dodatkową ocenę tzw. „zgodność wzrokową”. Funkcjonuje ona jako formalna metoda badawcza. Jest to jeden ze sposobów oceny finalnego koloru danej farby.

Oko ludzkie ma różną czułość w stosunku do różnych kolorów. Człowiek ma właściwość bardzo czułego rozróżniania odcieni szarości. Występują natomiast kolory, gdzie człowiek nie widzi tak znacząco różnic między odcieniami. Są to np. odcienie koloru żółtego. Wtedy bardziej czułym sprawdzianem dla oceny ich poprawności jest urządzenie – spektrofotometr. Poza tym należy pamiętać, że inaczej kolory widzą kobiety, a inaczej mężczyźni. Ma to ma szczególne znaczenie przy farbach dekoracyjnych – gdzie kolor często ma główne znaczenie przy wyborze produktu. Zawsze należy też pamiętać, że odbiór koloru zależy od sposobu oświetlenia pomieszczenia, w którym się dany kolor ogląda.

Receptury

Produkujemy farby od wielu lat. O każdej z naszych farb wiemy bardzo dużo i wiedza ta pozwala nam oferować wyroby do najróżniejszych zastosowań. Receptury podlegają oczywiście zmianom, są udoskonalane, ale nie zmienia się ich tak często i bez merytorycznego uzasadnienia, jak w dzisiejszym, galopującym za nowinkami świecie, mogło by się wydawać. W przypadku gdy obserwujemy, że jakaś określona właściwość danej farby jest niepożądana, przystępujemy do pracy laboratoryjnej. Staramy się zmodyfikować recepturę w celu wyeliminowania wady, którą zaobserwowaliśmy w trakcie użytkowania powłoki, lub okresu trwałości mokrej farby. Jednak główne parametry farb takie jak: gęstość grubość powłoki, temperatura zapłonu nie zmieniają się, nawet jeśli stosujemy do produkcji nieco inne surowce niż wcześniej. Najważniejszy dokument produktu, czyli instrukcja stosowania zasadniczo się nie zmienia .

Bardzo często natomiast zmieniają się przepisy i ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa produktów i chemikaliów. Dlatego tzw. ”karta bezpieczeństwa” wyrobu jest dokumentem „żywym” i dość często jest aktualizowana.